}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,144,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

658 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2321آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

تلویزیون

تلویزیون

دانلود دست نوشته کودک

نام: زینب   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

استان / اداره: البرز / نظر آباد

زینب از فرزندان ایتام بوده ک به همراه مادر وبرادرش در مسکن مهر که به کمک  امداد خریداری شده سکونت دارند.مادرش به دلیل نداشتن درآمد کافی وپرداخت اقساط مسکن قادر به تهیه خواسته زینب نیست.

افزودن به علاقه مندی ها

84 بار

دیده شده

0 ریال

از 5,000,000 ریال

30 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک را با اطمینان برآورده کنید

در صورت عدم موفقیت در برآورده شدن آرزو، مبلغ پرداختی به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.