}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,188,380,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

666 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2313آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کامپیوتر

کامپیوتر

دانلود دست نوشته کودک

نام: زهرا   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

استان / اداره: البرز / محمد شهر

زهرادختری است 14ساله ،ازنعمت پدر محروم می باشند وبا مادرش زندگی می کنند ایشان آرزو داشتن کامپیوتر دارند.

افزودن به علاقه مندی ها

27 بار

دیده شده

0 ریال

از غیر نقدی

30 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک را با اطمینان برآورده کنید

در صورت عدم موفقیت در برآورده شدن آرزو، مبلغ پرداختی به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.