}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

2,613,805,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

484 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

1904آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

داشتن پالتو وچادر

داشتن پالتو وچادر

دانلود دست نوشته کودک

نام: آیدا   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

استان / اداره: البرز / محمد شهر

آیدا دختری است که از نعمت پدر محروم می باشد ایشان با مادرش زندگی می کنند وآرزوی داشتن چادر وپالتو دارد.

افزودن به علاقه مندی ها

15 بار

دیده شده

0 ریال

از غیر نقدی

57 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک را با اطمینان برآورده کنید

در صورت عدم موفقیت در برآورده شدن آرزو، مبلغ پرداختی به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.