}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,142,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

657 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2322آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

آرزوی سفرمشهد با خانواده

آرزوی سفرمشهد با خانواده

دانلود دست نوشته کودک

نام: دنیا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

استان / اداره: تهران / پرديس

دختر عزیزمان از پردیس آرزوی سفر زیارتی به مشهد با خانواده اش دارد

افزودن به علاقه مندی ها

116 بار

دیده شده

1,000,000 ریال

از 10,000,000 ریال

176 روز

زمان باقی مانده

1 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک را با اطمینان برآورده کنید

در صورت عدم موفقیت در برآورده شدن آرزو، مبلغ پرداختی به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.