}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

آرزوی داشتن یک دوچرخه صورتی

آرزوی داشتن یک دوچرخه صورتی

دست نوشته کودک موجود نیست

نام: ستایش   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

استان / اداره: تهران / پاکدشت

ستایش عزیزمان به همراه خواهرش نرگس و مادرشان به علت طلاق تحت حمایت اند و در منزلی استیجاری سکونت دارند. هر دو خواهر محصل می باشند. ستایش  خانم آرزو دارند یک دوچرخه صورتی داشته باشند .

افزودن به علاقه مندی ها

13 بار

دیده شده

0 ریال

از غیر نقدی

211 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک را با اطمینان برآورده کنید

در صورت عدم موفقیت در برآورده شدن آرزو، مبلغ پرداختی به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.