}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

دوچرخه کنترلی -ماشین کنترلی

دوچرخه کنترلی -ماشین کنترلی

دست نوشته کودک موجود نیست

نام: امیرعلی   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

استان / اداره: تهران / شهريار

امیرعلی آرزوهای داشتن ماشین کنترلی و دوچرخه دارد

افزودن به علاقه مندی ها

49 بار

دیده شده

5,000,000 ریال

از 5,000,000 ریال

1399/03/28

تاریخ برآورده شدن آرزو

3 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک برآورده شد

با تشکر از حمایت شما.