}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,998,981,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

618 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2242آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی داشتن دوچرخه

آرزوی داشتن دوچرخه

دانلود دست نوشته کودک

نام: پارسا   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

استان / اداره: تهران / پرديس

پارسای 6 ساله از  شهرستان پردیس آرزوی داشتن یک دوچرخه آبی دارد.

افزودن به علاقه مندی ها

7 بار

دیده شده

0 ریال

از 15,000,000 ریال

287 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک را با اطمینان برآورده کنید

در صورت عدم موفقیت در برآورده شدن آرزو، مبلغ پرداختی به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.