}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,399,621,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

711 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2281آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

تبلت(جهت تحصیل)


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/08/21 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

حسین یازده ساله به جهت انجام امور تحصیلی آرزو داره یه تبلت داشته باشه تا تو درس هاش موفق باشه.