}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,144,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

658 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2321آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

موبایل


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/05/08 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

شایان با مادربزرگش که سواد نداره زندگی می کند و برای آموزش آنلاین مدرسه مشگل داره و نیاز به موبایل دارد