}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,144,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

658 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2321آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

پوشاک


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/06/15 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

شقایق از فرزندان محسنین است که بعلت جدایی والدین با مادربزرگش زندگی می کند. آرزوی او داشتن لباسهای نو می باشد.