}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,291,480,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

691 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

پوشاک


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/09/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

شقایق از فرزندان محسنین است که بعلت جدایی والدین با مادربزرگش زندگی می کند. آرزوی او داشتن لباسهای نو می باشد.