}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,290,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

691 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

عروسک


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/06/01 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

نوشین به همراه مادر و خواهرو پدرش که بیمار است زندگی می کند و ارزوی داشتن عروسک را دارد