}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,132,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

656 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2321آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

عروسک آهنگ دار


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/03/31 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

زهرا با خواهر و برادر و مادرش زندگی می کنه و 5 سالشه و آرزوی داشتن عروسک را دارد