}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2334آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

آرزوی داشتن ماشین کنترلی


LOADING IMAGES
wish_0_امیرحسین پاشاجلالیان.jpg wish_0_IMG-20200607-WA0016.jpg

این آرزو در تاریخ 1399/03/19 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

پسرکوچک ما از شهرستان پردیس آرزوی داشتن ماشین کنترلی دارد