}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2334آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

لباس ورزشی


LOADING IMAGES
wish_0_سینا عبدلباقی.jpg wish_0_IMG-20200607-WA0017.jpg

این آرزو در تاریخ 1399/03/19 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

سینا فرزند یتیم شهرستان پردیس آرزوی داشتن لباس و کفش ورزشی دارد.