}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2334آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

آرزوی ماشین کنترلی


LOADING IMAGES
wish_0_امیرحسین دامن دریا.jpg wish_0_IMG-20200607-WA0019.jpg

این آرزو در تاریخ 1399/03/18 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

امیرحسین از فرزندان شهرستان پردیس آرزوی داشتن ماشین کنترلی دارد