}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2334آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

پوشاک و کفش


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/03/13 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

هستی بامادرش دریک منزل استیجاری زندگی می کند . متأسفانه مادرش توان خرید پوشاک و کفش ندارد . فرزند آرزوی گرفتن تولد را دارد ولی مادر هزینه گرفتن تولد را ندارد .