}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,142,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

657 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2322آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

آرزوی داشتن تبلت


LOADING IMAGES
wish_0_WhatsApp Image 2020-05-15 at 22.53.43.jpg wish_0_123.jpg wish_0_2b0cc10b-d836-4a1f-b546-6b3040a946c4.jpg

این آرزو در تاریخ 1399/02/28 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

غزل دختر عزیزمان 10 ساله ساکن شهرستان پردیس برای شرکت در کلاس های مجازی نیاز به یک گوشی یا تبلت دارد که امیدوارست آرزویش برآورده شود