}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2334آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

پوشاک و اسباب بازی


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/03/05 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

عباس 4 ساله با خواهر و مادر و پدر بیمارش زندگی می کندو پوشاک و اسباب بازی نیاز دارد