}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,245,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

678 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

ورزشی و اسباب بازی


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/02/22 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

پسربچه ای آرزوی داشتن توپ فوتبال و ماشین کنترلی را دارد