}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,995,481,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

617 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2243آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

اسباب بازی


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/02/28 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

فاطمه از فرزندان ایتام تحت حمایت بدلیل فوت پدر تحت پوشش میباشد در حال حاضر کلاس چهارم میباشد