}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,998,981,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

618 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2242آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی داشتن هدفون صورتی


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/02/31 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

آرمیتای دوست داشتنی ،فرزند یتیمی ساکن جاجرود شهرستان پردیس می باشد که آرزو دارد یک هدفون صورتی داشته باشد.