}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,995,481,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

617 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2243آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

پوشاک و کفش


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/02/20 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

نامبرده با مادر و خواهرش در یک منزل استیجاری زندگی می کنند . مشکل تأمین خرید پوشاک و کفش دارند . ازفرزندان طرح محسنین می باشد