}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2332آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کفش


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/12/13 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

با سلام شایسته از فرزندان طلاق تحت حمایت میباشد نزد مادر در یکی از روستاهای صفادشت زندگی میکندد و نیازمند مساعدت میباشد