}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,280,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

پوشاک


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/12/03 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

دل آرا خانم 11 ساله از شهریار آرزوی دارد یک کاپشن خوشگل و یک کفش داشته باشد.