}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,280,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی داشتن لباس و کفش نو


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/11/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

محمد امین عزیزمان به همراه مادر و خواهرشان تحت حمایت اند و در منزلی استیجاری سکونت دارند. ایشان آرزو دارند در سال جدید لباس و کفش نو داشته باشند.