}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,280,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی داشتن لباس نو


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/11/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

زهراخانم به دلیل بیماری پدرشان تحت حمایت می باشند و به همراه خواهر کوچکتر و پدر و مادر در منزلی استیجاری سکونت دارند .ایشان آرزو دارند برای سال جدید لباس نو داشته باشند و همچنین آرزو دارند یک گوشواره داشته باشند.