}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,280,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی داشتن دمبل ورزشی


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/11/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

آیلار دختر 16ساله ما از بچه های واحد اکرام منطقه 2میباشد آرزوی خرید دمبل ورزشی دارد پدرش قول خرید دمبل به دخترما داده بود درحال حاضر پدرش چند ماهی فوت شده است .