}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,280,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی گرفتن تولد


LOADING IMAGES
wish_0_Image_00005.jpg wish_0_6330_MSG_5124_844.jpg

این آرزو در تاریخ 1398/11/15 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

کوروش پسر 7ساله گل ما ازبچه های واحد محسنین منطقه 2میباشد آرزوی گرفتن تولد باتم بن تن وحتی کیک تولدش هم بن تن باشد

با حمایت حامی محترم جشن تولد برای کوروش جان گرفته شد و به آرزوش رسید.