}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,280,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

هزینه سفر


LOADING IMAGES
wish_0_Image_00001.jpg wish_0_IMG-20200215-WA0036.jpg

این آرزو در تاریخ 1398/11/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

محدثه یکی از فرزندان ایتام ما ازمددجویی منطقه2 میباشد پدرش درشهرمقدس مشهد دفن میباشد چندسالی سرخاک پدرش نرفته است آرزوی داشتن هرینه سفر برای رفتند سرخاک پدرش رادارد

دختر خانم مامحدثه بعد دوسال باکمک خیرین به آرزوش رسید به همراه مادرش به سر خاک پدرش رفت.