}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

میز تحریر


LOADING IMAGES
wish_0_8.jpg wish_0_۲۰۲۰۰۳۰۳_۰۸۴۱۱۶.jpg

این آرزو در تاریخ 1398/11/01 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

آرزوی داشتن میز تحریر

آرزوی فرزند برآورده شد.