}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,142,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

657 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2322آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

میز تحریر


LOADING IMAGES
wish_0_8.jpg wish_0_۲۰۲۰۰۳۰۳_۰۸۴۱۱۶.jpg

این آرزو در تاریخ 1398/11/01 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

آرزوی داشتن میز تحریر

آرزوی فرزند برآورده شد.