}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

دوچرخه و چتر


LOADING IMAGES
wish_0_آرزوی 2.jpg wish_1_خرید دوچرخه .jpg خرید دوچرخه wish_2_دوچرخه .jpg

این آرزو در تاریخ 1398/11/04 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

پسربچه ای 7 ساله آرزوی دوچرخه و چتر دارد

پسربچه 7 ساله ای که آرزوی خرید دوچرخه داشت . توانست با مساعدت خیرین و همچنین مساعدت ;کمیته امداد منطقه 15 به آرزویش برسد .باتشکر