}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,992,481,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

616 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2244آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

کتونی


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/09/02 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

آرزوی دختر 10 ساله کتونی میباشد