}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,841,170,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

563 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2023آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

کاپشن


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/08/14 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لبلس گرم را دارد