}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2332آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کاپشن


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/09/01 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم را دارد