}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,144,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

658 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2321آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

مساعدت کلاس تقویتی


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/07/29 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

با سلام و احترام هادی از فرزندان نیازمند محسنین ساکن صفادشت ملارد از فرزندان ممتاز مدرسه در حال حاضر کلاس هفتم تحصیل می کند منبع درلمدی غیر از امداد ندارند و پدرش به دلیل از کارافتادگی دائم قادر به کار نمیباشد و نیازمند مساعدت میباشد

با سلام و تشکر از خیر محترم

مبلغ مساعدت شده به حساب ایشان واریز گردید