}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,245,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

678 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

لوازم التحریر


LOADING IMAGES
wish_0_آرزوها3-6-98 002.jpg wish_0_۲۰۱۹۱۲۱۵_۱۱۴۱۰۸.jpg wish_0_۲۰۱۹۱۲۱۵_۱۱۴۳۴۷.jpg wish_0_۲۰۱۹۱۲۱۵_۱۱۴۷۲۷.jpg

این آرزو در تاریخ 1398/08/29 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

با سلام و احترام محمدعلی از فرزندان ایتام به همراه خواهر و مادرش زندگی میکند منبع درامد خانواده کار در منازل مردم جهت نظافت توسط مادر و در حال حاضر کلاس هفتم تحصیل می کند و نیازمند مساعدت میباشد