}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

كيف و مانتو


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/06/31 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

حديث رشته حقوق دانشگاه پيام نور قبول شده است و براي آغاز سال تحصيلي جديدش آرزو دارد كه كيف و مانتو داشته باشد.حديث پدرش از كارافتاده مي باشد