}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,245,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

678 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

آرزوی سفر به مشهد مقدس


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/02/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

سیده بهار دختر 13 ساله عزیزمان از خانواده محسنین، ساکن شهرستان پاکدشت متولد7 اسفند ماه آرزوی سفر به مشهد مقدس را دارد.