}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,995,481,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

617 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2243آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی سفر به مشهد مقدس


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/02/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

سیده بهار دختر 13 ساله عزیزمان از خانواده محسنین، ساکن شهرستان پاکدشت متولد7 اسفند ماه آرزوی سفر به مشهد مقدس را دارد.