}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2334آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

آرزوی هزینه درمانی


LOADING IMAGES
wish_0_Image               3 33_00007.jpg wish_0_Image               3 33_00010.jpg

این آرزو در تاریخ 1399/04/10 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

ریحانه دختر17ساله ما از مددجویان محسنین منطقه 5میباشد مبتلا به بیماری هموفیلی میباشد آرزوی هزینه درمان بیماریش دارد