}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2332آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

آرزوی هزینه درمان


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/09/22 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

هانیه دختر 13ساله ما مبتلا به یک نوع بیماری پوستی به نام پروانه میباشدازمددجویان واحد محسنین منطقه 5 است آرزوی هزینه درمان بیماریش دارد