}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,291,480,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

691 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

دیدن برج میلاد از نزدیک


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/06/09 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

من 15 سالمه خیلی دوس دارم برج میلاد و از نزدیک ببینم چون وقتی آن را در تلویزیون یا عکس هایش را میبینم بسیار برایم جذاب است.