}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

سفر زیارتی


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/06/09 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

آرزوی دختر گلمان فائزه خانم 15 ساله از رودهن سفر به کربلا می باشد.