}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,280,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

هزینه درمان


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/03/16 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

آتنا با مادرش اطراف تهرانسر مستاجر می باشند هزینه درمان و فرایند ان برای خانواده بسیار درد آور و مشکل آفرین می باشد