}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,833,670,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

558 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2039آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

هزینه درمان


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/03/22 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

مرضیه خانم کم شنوا می باشد ایشان از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد برای تعمیر سمعک باید مبلغ 5/000/000 ریال پرداخت کنه با توجه به اینکه دانشجو است باید سریعا سمعک خودش را تعمیر کند چون در کلاس شدیدا دچار مشکل شده است