}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

دوچرخه


LOADING IMAGES
wish_0_Image_00001.jpg wish_0_WhatsApp Image 2019-03-19 at 12.41.04.jpg

این آرزو در تاریخ 1397/12/23 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

عسل 5 ساله متولد 27 مهر 92 وساکن منطقه 17 که به اتفاق مادرش زندگی می کند وآرزوی داشتن دوچرخه دارد