}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

پوشاک شب عید


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/01/16 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

پدر حبس ابد بوده و در منزل مسکن مهر واقع در حسن آباد سکونت دارند وضع اقتصادی نامطلوبی داشته