}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,833,670,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

558 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2039آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

پوشاک شب عید


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/01/16 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

پدر حبس ابد بوده و در منزل مسکن مهر واقع در حسن آباد سکونت دارند وضع اقتصادی نامطلوبی داشته