}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,833,670,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

558 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2039آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

کمک هزینه کلاس


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1397/12/06 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

محمدامین از فرزندان ایتام تحت حمایت و ساکن روستاهای صفادشت ملارد

ارزوی ایشان از طریق واریز مبلغ 2000000ریال توسط خیر

و واریز به حساب شخصی در حال حاضر ثبت نام ایشان انجام شده و در حال گذراندن کلاس میباشد