}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کمک هزینه کلاس


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1397/12/06 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

محمدامین از فرزندان ایتام تحت حمایت و ساکن روستاهای صفادشت ملارد

ارزوی ایشان از طریق واریز مبلغ 2000000ریال توسط خیر

و واریز به حساب شخصی در حال حاضر ثبت نام ایشان انجام شده و در حال گذراندن کلاس میباشد