}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کیف و کفش


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1397/12/21 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

عرشیا از فرزندان محسنین تحت پوشش و ساکن یکی از روستاهای صفادشت ملارد و غیر از امداد و یارانه منبع درامد دیگری ندارند

واریز به حساب شخصی ایشان شد