}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کیف و کفش


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1397/12/22 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

محمدحسین از فرزندان بسیار نیازمند تحت پوشش صفادشت ملارد منبع درامد کار مادر در منازل مردم یارانه